F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 15764
Stacks Image 15761
Stacks Image 15769
Stacks Image 15766
Stacks Image 15774
Stacks Image 15771
Stacks Image 15779
Stacks Image 15776
Stacks Image 15784
Stacks Image 15781

VolunTIN!

2003 - 2007

Scopul proiectului

Proiectul urmărește să creeze o rețea  sustenabilă de voluntariat, atât în beneficiul  voluntarilor de Cruce Roșie, cât și al copiilor instituționalizați în centre rezidențiale / de tip familial din comunitate. Voluntarii și copiii se vor întâlni cel puțin o dată pe săptămână, pentru a petrece puțin timp împreună, a citi, a se juca, a face sport, a vorbi despre viață în general. Voluntarii care doresc și dovedesc aptitudinile necesare, pot fi implicați în activități mai complexe, de recuperare. Copiii beneficiari din proiect, aflați în grija sistemului de protecție a copilului Vrancea, au între 10 și 19 ani, voluntari de Cruce Roșie având o vârstă minimă de 15 ani. Voluntarii se vor deplasa la centre săptămânal, în zile prestabilite prin program, pentru o perioadă de minim 2 ore pe vizită și vor interacționa cu beneficiarii printr-o serie de activități specifice.
Formare și "team-building"
Înainte de a începe să lucreze cu beneficiarii (copii instituționalizați), voluntarii vor parcurge o serie de sesiuni de formare, centrate pe diferite teme, în directă legătură cu viitoarea lor activitate în centre. Perioada de formare este de 6-8 saptamani, constând într-o întâlnire săptămânală,  de aproximativ 2 ore. Etapa de formare se încheie prin înmânarea de diplome de participare la curs tuturor voluntarilor care respectă regulile de prezență. Principalele teme ale întâlnirilor: Voluntariat în cadrul Crucii Roșii; Voluntariat în VolunTIN - rolul voluntarilor în proiect: atribuții și limite ca voluntari în sistemul de protecție a copilului; Despre HIV / SIDA - cum să facă față efectelor individuale ale bolii; Cerințe speciale în lucru cu copii handicap sever , fizic  și/sau mental; A face față stărilor prin care pot trece, în timpul  activităților cu copii în centre; Metode și idei de activități pentru vizitele în  centre; Prezentarea terapiei recreative și modalități de aplicare în proiect .
Cerințe pentru voluntariat
Voluntarii participanți în proiect sunt atât voluntari deja activi în Crucea Roșie, cât și voluntari noi, special atrași pentru proiect. Potențialii voluntari vor trece printr-un interviu informal, înainte de a fi selectați în proiect, ca modalitate de a vedea dacă au motivația și implicarea pe care proiectul le solicita. În cadrul întâlnirii / inteviului, li se vor prezenta cerințele pentru voluntariat în VoluntTIN!: - participare la toate sesiunile de formare, - cerințe privind raportarea activităților realizate în timpul petrecut la centre; - cerințe de confidențialitate specifice programului;  - alte cerințe din partea centrelor sau ale partenerilor din proiect. Voluntarii sunt invitați să participe în proiect, fiind informați că urmează să-și dedice 1 - 2 ore săptămânal pentru activitatea de la centre și cel puțin 1 ora pentru întâlnirile săptămânale ale grupului de voluntari, de la sediul Filialei. Voluntarii selectați vor încheia un contract de voluntariat cu Filiala de Cruce Roșie Vrancea, special creat pentru proiect, centrat pe cerințele proiectului privind prezența la activități și confidențialitate.
Evaluare continuă
Pentru a urmări evoluția proiectului, directorii centrelor sunt rugați să păstreze evidența prezenței voluntarilor la centre, prin semnarea unei fișe de prezență săptămânale. Voluntarii implicați în proiect vor înainta un raport lunar de activitate (maxim 1 pagină), unde vor prezenta, pe scurt, activitatea lor în centre, putând include orice alte observații / propuneri pentru îmbunătățirea proiectului. Voluntarii se vor întâlni săptămânal la sediul Filialei de Cruce Roșie Vrancea, pentru a discuta, împreună, experiența lor personală din timpul implementării proiectului și derularea activităților la centre. Ca instrument de a păstra legătura între voluntari, și a voluntarilor cu coordonatorii din partea Crucii Roșii, pe parcursul lunii, a fost creat grupul yahoo VoluntTIN, special pentru acest scop. Grupul este protejat cu parola, accesul fiind permis doar voluntarilor și coordonatorilor proiectului.
Stacks Image 12600
Stacks Image 12597
Stacks Image 20267
Stacks Image 18898
Stacks Image 18901
Stacks Image 18904
Stacks Image 18910
Stacks Image 18907