F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 13769
Stacks Image 13766
Stacks Image 13774
Stacks Image 13771
Stacks Image 13779
Stacks Image 13776
Stacks Image 13784
Stacks Image 13781
Stacks Image 13789
Stacks Image 13786

Casa protejată de tip rezidențial „Micul Rosmalen” Oreavu

2003 - prezent

Implementarea la nivelul județului Vrancea a unui model alternativ de asistenta a vârstnicilor fără locuință prin amenajarea unui case protejate de tip rezidențial, pentru persoane vâstnice, cu microfermă adiacentă în comuna Gugești, sat Oreavu.
Filiala a asigurat sustenabilitatea proiectului Casa protejată de tip rezidential "Micul Rosmalen" Gugești, din 2003 până in prezent, pentru persoane vârstnice, beneficiari permanenți, cărora li se furnizează servicii socio-medicale specializate de asistență și suport (găzduire, hrana, îngrijire, socializare și relaționare socială etc.). Beneficiarii contribuie parțial la acoperirea cheltuielilor cu furnizarea serviciilor. Personalul implicat este voluntar.
Locatie: Gugesti, sat Oreavu
Finanțatori: Crucea Roșie Vrancea
Locație:
Gugești, sat Oreavu
Stacks Image 13008
Stacks Image 13005
Stacks Image 20147
Stacks Image 17878
Stacks Image 17881
Stacks Image 17884
Stacks Image 17890
Stacks Image 17887