F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 13370
Stacks Image 13367
Stacks Image 13375
Stacks Image 13372
Stacks Image 13380
Stacks Image 13377
Stacks Image 13385
Stacks Image 13382
Stacks Image 13390
Stacks Image 13387

Clubul Vârstei a Treia

2002 - prezent

Scopul proiectului

Diminuarea riscului de marginalizare socială și însingurare (care intervine la persoanele de vârsta a treia după pensionare și încetarea activității) prin înfiintarea unui club al persoanelor de vârsta a treia, accesibil pensionarilor în vârstă de peste 57 de ani, care trăiesc singuri și angrenarea acestora în acțiuni care să le îndeparteze sentimentul de însingurare și să determine participarea acestora în mod activ la viața socială.
În cadrul proiectului, au fost formați 15 voluntari ai filialei, care au fost certificări consilieri pentru un stil de viață sanogen, persoane care continuă să activeze în programele filialei, ca experți în domeniul educației pentru sănătate (Program Casa Protejată de Tip Rezidențial "Micul Rosmalen" - Oreavu, Program "Locuința moderat protejată de tip familial "Casa Noastră" - Beciu).
Clubul contină să funcționeze în anexa sediului Filialei, construită special pentru acest scop, în care beneficiarii se întâlnesc periodic.
În timp, o parte dintre membri au devenit voluntari de lungă durată ai Filialei, participând, într-o primă etapă la activitățile acesteia, ulterior inițiind activități umanitare proprii și de colectă de fonduri, sub egida filialei.
În anul 2006, la inițiativa filialei de Cruce Roșie, membrii Clubului au ales și au desemnat reprezentanții din cadrul grupului, care să elaboreze și să implementeze activități și programe specifice, pentru membrii clubului sau în beneficiul altor persoane vulnerabile din cadrul comunității locale. Reprezentanții, folosind atât resursele proprii cât și pe cele ale filialei, cu care colaborează și i se subordonează, au forța de genera o vastă paletă de activități și de programe potențiale.

Locatie: Gugesti, sat Oreavu
Finanțatori: Crucea Roșie Vrancea
Locație:
Focșani
Stacks Image 13071
Stacks Image 13068
Stacks Image 20123
Stacks Image 17674
Stacks Image 17677
Stacks Image 17680
Stacks Image 17686
Stacks Image 17683