F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 14434
Stacks Image 14431
Stacks Image 14439
Stacks Image 14436
Stacks Image 14444
Stacks Image 14441
Stacks Image 14449
Stacks Image 14446
Stacks Image 14454
Stacks Image 14451

Centru de Criză „Sf. Nicolae” Focșani

2007 - prezent

Scopul proiectului

Prezentul proiect urmărește dezvoltarea, la nivel județean a serviciilor sociale tip centru de criză, pentru persoane adulte cu handicap, aflate în imposibilitate de a avea un mediu adecvat de protecție și susținere. Serviciile au fost gândite să răspundă cerințelor specifice determinate de existenta handicapului, ca funcție de relație între dizabilitate și mediul de viață al persoanei, natura și gravitatea handicapului, pentru facilitarea accesului liber și egal la resursele comunității.
Centrul oferă servicii sociale primare și specializate pentru adulții cu handicap, oferind cazare și asistență pe o perioadă determinată (15-62 zile calendaristice), în două sau mai multe etape. Beneficiarii trăiesc independent din venit precar sau fac parte din familii aflate în situații de risc.

Locatie: Gugesti, sat Oreavu
Finanțatori: Crucea Roșie Vrancea
Locație:
Focșani
Stacks Image 12872
Stacks Image 12869
Stacks Image 20187
Stacks Image 18218
Stacks Image 18221
Stacks Image 18224
Stacks Image 18230
Stacks Image 18227