F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 14567
Stacks Image 14564
Stacks Image 14572
Stacks Image 14569
Stacks Image 14577
Stacks Image 14574
Stacks Image 14582
Stacks Image 14579
Stacks Image 14587
Stacks Image 14584

Adăpost de Noapte – “Bahne” pentru oamenii străzii

2013 - prezent

Scopul proiectului

Schimbările intervenite în România, după anul 2000, au avut în general efecte pozitive asupra dezvoltării umane, prin mișcarea de idei, oameni, capital și bunuri, dar au accentuat inegalitatea economică, au adâncit prăpastia între bogați și săraci în cadrul comunităților. Repercusiunile schimbărilor demografice și în viața de familie, lipsa unui loc de muncă, neputința de a-și asigura nevoile de bază, au dus la apariția unor categorii de persoane vulnerabile, marginalizate social, inexistente anterior. Una dintre aceste categorii, în care numărul de persoane vulnerabile a crescut în mod semnificativ după anul 2000, o reprezintă persoanele fără locuință, așa numiții “oameni ai străzii”, din care 50% sunt persoane adulte sub vârsta de pensionare.

Obiectivele proiectului
Obiective generale:

  • Combaterea excluziunii, a discriminării și a marginalizării sociale și asigurarea protecției și integrării sociale pentru persoanele fără adăpost, prin înființarea unui nou centru social de urgență – adăpost de noapte, la nivelul municipiului Focșani;

  • Facilitarea accesului persoanelor fără adăpost la servicii de urgență, furnizate în cadrul proiectului adăpost de noapte II Bahne, din municipiul Focșani.

Obiective specifice:
  • Amenajarea unui adăpost de noapte, cu capacitatea de 20 locuri, cu posibilitatea extinderii până la 30, într-o locație concesionată Filialei de Cruce Roșie Vrancea de către Primăria Focșani, în care vor fi furnizate servicii de urgență;

  • Furnizarea unui set de servicii de urgență, inclusiv găzduire și îngrijire pe timpul nopții, pentru un număr de minim 20 persoane, cu o stare de sănătate bună, care să fie capabile să se autoservească.

Finanțatori: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Locație:
Focșani

Stacks Image 12820
Stacks Image 12817
Stacks Image 20195
Stacks Image 18286
Stacks Image 18289
Stacks Image 18292
Stacks Image 18298
Stacks Image 18295