F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 14035
Stacks Image 14032
Stacks Image 14040
Stacks Image 14037
Stacks Image 14045
Stacks Image 14042
Stacks Image 14050
Stacks Image 14047
Stacks Image 14055
Stacks Image 14052

Locuința Protejată „Acasă” Gugești

2007 - prezent

Scopul proiectului

Prezentul proiect urmărește replicarea și dezvoltarea, la nivelul județului Vrancea, în comuna Gucești, a modului de bună practică al flilialei de Cruce Roșie Vrancea, în domeniul asistenței persoanleor cu handicap, rezidente în instituții de tip vechi. Se dorește înființarea unei locuințe pentru găzduire de tip familial în sistem protejat, pentru a furniza servicii de asistență și suport beneficiarilor, în vederea asigurării unei vieți autonome și active.
Beneficiarii sunt persoane cu handicap, în vârstă de peste 50 de ani, cu deficiență funcională accentuată și severă, instutiționalizate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Măicănești, instituție rezidențială aflată în plin proces de restructurare. Principalele activități sunt reabilitarea și amenajarea spațiului de locuit, achiziționarea de mobilier și alte bunuri necesare și asigurarea de servicii constând în găzduire, sprijin pentru viața independentă.
Serviciile vor fi asigurate de personal calificat și voluntari. În program participă, alături de Filiala de Cruce Roșie Vrancea, Primăria Gugești și DGSAPC Vrancea, în calitate de parteneri.
Locatie: Gugesti, sat Oreavu
Finanțatori: Crucea Roșie Vrancea
Locație:
Com. Gugesti
Stacks Image 12935
Stacks Image 12932
Stacks Image 20163
Stacks Image 18014
Stacks Image 18017
Stacks Image 18020
Stacks Image 18026
Stacks Image 18023