F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 12971
Stacks Image 12968
Stacks Image 12976
Stacks Image 12973
Stacks Image 12981
Stacks Image 12978
Stacks Image 12986
Stacks Image 12983
Stacks Image 12991
Stacks Image 12988

Social

Direcții de acțiune

Luând în considerate contextual economic actual, Crucea Roșie acoperă mai întâi nevoile de bază ale populației vulnerabile, respectiv hrană, îmbrăcăminte și igienă. Dezvoltatea programelor sustenabile din punct de vedere financiar reprezintă soluția propusă de Crucea Roșie pentru adaptarea la noile condiții economice, iar dezvoltarea unor servicii complementare de asistență socială este menită să faciliteze traiul zilnic al persoanelor vulnerabile.
Direcție de acțiune strategică fundamentală a organizației, domeniul prioritar de intervenție, Social, urmărește dezvoltarea serviciilor sociale, umanitare de asistență socială, pentru îmbunătățirea condițiilor de existență a persoanelor vulnerabile, prin mobilizarea puterii umanității.
Stacks Image 9063

Masa pe Roți

Stacks Image 9094

Clubul Vârstei a Treia

Stacks Image 9089

Banca de Alimente

Stacks Image 9165

Centrul Social Homocea

Stacks Image 9171

Casa protejată de tip rezidențial "Micul Rosmalean" Oreavu

Stacks Image 9177

"APA" Mărășești

Stacks Image 2605

Locuința minim protejată "Casa Noastră" Beciu

Stacks Image 2611

"Casa Bavareză" Vîrteșcoiu

Stacks Image 2622

Locuința protejată "Acasă" Gugești

Stacks Image 2696

"Adăpost de Noapte Sf. Nicolae cel Nou"

Stacks Image 2702

Adăpost de Noapte "Bahne" - pentru oamenii străzii

Stacks Image 2708

Centrul de Criză "Sf. Nicolae" Focșani

Stacks Image 2777

Casa rezidențială "Sf. Gheorghe" Vîrteșcoiu

Stacks Image 20927

Centrul de Asistență și Suport pentru Persoane Vârstnice Fitionești

Stacks Image 2789

Casa rezidențială "Sf. Vasile cel Mare" Gugești

Stacks Image 13165
Stacks Image 13162
Stacks Image 20099
Stacks Image 17470
Stacks Image 17473
Stacks Image 17476
Stacks Image 17482
Stacks Image 17479