F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 11907
Stacks Image 11904
Stacks Image 11912
Stacks Image 11909
Stacks Image 11917
Stacks Image 11914
Stacks Image 11922
Stacks Image 11919
Stacks Image 11927
Stacks Image 11924

Clubul Copiilor din Mărășești II

2016

Scopul proiectului

Copiii și tinerii de etinie rromă reprezintă în mod deosebit un grup dezavantajat, situat la limita marginalizării și excluziunii sociale, puternic discriminat, ai căror părinți se confruntă cu probleme economice deosebite, cum ar fi lipsa generală a locurilor de muncă, mai ales în mediul rural. Pe acest fond de lipsuri și greutăți, etnia rromă se dezavantajează clar, aflându-se în cea mai mare parte într-o stare avansată de sărăcie, cu oportunități reduse.
Proiectul îşi propune să contribuie la integrarea în societate a copiilor si tinerilor aparţinând minorităţii rrome, grup dezavantajat din Mărășești, judetul Vrancea, prin activități de tip Club.
Prin acest proiect, sunt dezvoltate serviciile și activitățile Filialei din domeniul abilităților de viață, având ca beneficiari copii și tineri de etnie rromă, care în cadrul unui club și a atelierelor, prin care să dobândească un set de deprinderi, aptitudini, competențe, trăsături și calități, atitudini și comportamente care să mijlocească atingerea nivelului de calitate a vieții dorit.
Se doreste ca dezvoltarea abilităților de viață în cadrul grupului țintă, copii de etnie rromă, să ducă la un nivel de viață acceptabil al acestora, astfel incat sa dezvolte și mențina relații normale cu ceilalți, sa-și realizeze scopurile propuse într-o anumită perioadă de viață , sa faca față cu succes diferitelor dificultăți.

Finanțatori: Filiala CRVN
Locație:
Mărășești, Vrancea
Stacks Image 13343
Stacks Image 13340
Stacks Image 20043
Stacks Image 16994
Stacks Image 16997
Stacks Image 17000
Stacks Image 17006
Stacks Image 17003