F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 12306
Stacks Image 12303
Stacks Image 12311
Stacks Image 12308
Stacks Image 12316
Stacks Image 12313
Stacks Image 12321
Stacks Image 12318
Stacks Image 12326
Stacks Image 12323

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

2014 - 2015

Despre proiect

Obiectivele proiectului Incluziv pentru piata muncii sunt:

  • Dezvoltarea si furnizarea unor servicii de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza ale unui numar de 774 de persoane din grupul tinta al proiectului din regiunile Sud-Est si Sud Muntenia intr-o perioada de 18 luni in vederea facilitarii integrarii/reintegrarii lor pe piata muncii;
  • Crearea si dezvoltarea in fiecare regiune de implementare a proiectului a cate unui Centru de Incluziune Sociala (CIS) deservind regiunea in care activeaza, cu rol de informare, coordonare a seriilor de formare profesionala, consiliere individuala si de grup si cresterea cooperarii între angajatori, patronate, organizaţii sindicale, ONG-uri si alti actori relevanti pe piata muncii in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
  • Cresterea nivelului de informare a peste 108 persoane din grupul tinta (reprezentanti ai administratiei publice locale, reprezentanti ai ONG-urilor, ai institutiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare si ai angajatorilor) cu privire la nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile pe piata muncii, in special in ce priveste mediul de lucru, in paralel cu promovarea legislatiei in vigoare in regiunile Sud Muntenia si Sud Est in decurs de 18 luni.

Grupul tinta este format din: femei, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, reprezentanti ai administratiei publice locale, ai organizatiilor societatii civile si personal al agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare a grupurilor vulnerabile. Principalele activitati ale proiectului vizeaza:
  • Formarea profesionala a grupurilor roma, persoanelor cu dizabilitati si femeilor cu scopul integrarii sau reintegrarii pe piata muncii; Cursurile de calificare autorizate sunt de stenodactilograf si operator introducere si validare date, celelalte cursuri fiind selectate in urma analizei nevoilor de formare, corelate cu cerintele pietei muncii;
  • Infiintarea a doua Centre de Incluziune Sociala in regiunile Sud Muntenia si Sud Est si specializarea Centrelor in servicii de consiliere si orientare profesionala pentru grupurile vulnerabile;
  • Organizarea unei campanii de informare si crestere a gradului de constientizare in randul grupului tinta al proiectului, al APL, angajatori si reprezentati ai societatii civile cu privire la riscurile de excluziune ale grupurilor vulnerabile si necesitatea integrarii acestora pe piata muncii;
  • Elaborarea unui studiu pe tema nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile pe piata muncii, care va sta la baza realizarii unui manual de interventie pe tema nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

Proiectul este implementat de Asociatia Catalactica, Filiala Teleorman, in parteneriat cu Crucea Rosie Vrancea si Centrul de Analiza si Inovare Economico-Sociala. 
Pentru mai multe detalii vizitați
www.incluziv.wordpress.com
Click AICI pentru anunțuri importante:
Incluziv pentru piața muncii
Stacks Image 13301
Stacks Image 13298
Stacks Image 20059
Stacks Image 17130
Stacks Image 17133
Stacks Image 17136
Stacks Image 17142
Stacks Image 17139