F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 11758
Stacks Image 11755
Stacks Image 11763
Stacks Image 11760
Stacks Image 11768
Stacks Image 11765
Stacks Image 11773
Stacks Image 11770
Stacks Image 11778
Stacks Image 11775

Clubul Copiilor din Homocea

2011 - prezent

Scopul proiectului

Copiii și tinerii de etinie rromă reprezintă în mod deosebit un grup dezavantajat, situat la limita marginalizării și excluziunii sociale, puternic discriminat, ai căror părinți se confruntă cu probleme economice deosebite, cum ar fi lipsa generală a locurilor de muncă, mai ales în mediul rural. Pe acest fond de lipsuri și greutăți, etnia rromă se dezavantajează clar, aflându-se în cea mai mare parte într-o stare avansată de sărăcie, cu oportunități reduse.
Proiectul îşi propune să contribuie la integrarea în societate a copiilor si tinerilor aparţinând minorităţii rrome, grup dezavantajat din comuna Homocea, judetul Vrancea, prin activități de tip Club.

Prin acest proiect, sunt dezvoltate serviciile și activitățile Filialei din domeniul abilităților de viață, având ca beneficiari copii și tineri de etnie rromă, care în cadrul unui club și a atelierelor, prin care să dobândească un set de deprinderi, aptitudini, competențe, trăsături și calități, atitudini și comportamente care să mijlocească atingerea nivelului de calitate a vieții dorit.

Se doreste ca dezvoltarea abilităților de viață în cadrul grupului țintă, copii de etnie rromă, să ducă la un nivel de viață acceptabil al acestora, astfel incat sa dezvolte și mențina relații normale cu ceilalți, sa-și realizeze scopurile propuse într-o anumită perioadă de viață , sa faca față cu succes diferitelor dificultăți.
O alta directie de interventie a proiectului consta in prevenirea abandonului școlar, pentru copiii înscriși la școala Homocea, din 200 de familii extrem de sărace.

Locatie: Gugesti, sat Oreavu
Finanțatori: Filiala CRVN
Locație: Homocea, Vrancea

Stacks Image 13395
Stacks Image 13361
Stacks Image 20035
Stacks Image 16926
Stacks Image 16929
Stacks Image 16932
Stacks Image 16938
Stacks Image 16935