F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 12838
Stacks Image 12835
Stacks Image 12843
Stacks Image 12840
Stacks Image 12848
Stacks Image 12845
Stacks Image 12853
Stacks Image 12850
Stacks Image 12858
Stacks Image 12855

Microferma agrozoothenică „Casa Noastră”

2006 - prezent

Scopul proiectului

Implementarea la nivelul județului Vrancea a unui nou serviciu de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap prin înființarea unei unități protejate tip microfermă agro-zootehnică, adiacentă locuinței moderat protejate din localitatea Vîrteșcoiu - sat Beciu, pentru a oferi un nou regim de viață autonom și activ rezidenților, ridicarea nivelului de trai și eliminarea discriminării economice. Modificarea imaginii persoanelor cu handicap, în percepția publică, de la "persoane dependente" la "persoane independente", prin realizarea unei campanii mediatice "Oameni la fel ca tine".
In cadrul proiectului, s-au realizat:
  • organizarea unei microferme cu profil agrozootehnic (construirea și amenajarea unui adăpost pentru animale, cu moara adiacentă, achiziționarea de animale în vederea populării microfermei: 100 capete păsări, 5 capete porcine, 1 bovină, activități agricole de sezon),
  • în beneficiul grupului țintă (pregătirea pe domeniul agro-zootehnic și a exploatării morii de prelucrare a cerealelor; încadrarea în muncă cu salariul minim pe economie a 3 persoane cu handicap - rezidente ale locuinței moderat protejate "Casa Noastră"),
  • diseminare / mediatizare  prin Campania "Oameni la fel ca tine".

Studiu de caz
M.E a intrat în sistemul de protecție la vârsta de 8 ani, fiind instituționalizată în diverse forme de protecție o perioadă de peste 20 de ani. M.E. a ieșit în evidență în cadrul primei vizite realizate în vederea selectării grupului țintă, manifestând un interes puternic pentru trecerea în serviciul alternativ, subliniind că are experiență anterioară în domeniul agricol. A fost formată ca peisagist și floricultor în 2005, în cadrul CITO Odobești. Pe parcursul implementării proiectului, au putut fi observate schimbări în comportamentul său și dorința liber exprimată de a continua să lucreze, de a presta activități într-un cadru organizat, îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul agrozootehnic și punerea acestora cu succes în practică. M.E. se implică în activitățile din cadrul microfermei, inclusiv la nivel organizatoric, auto-gospodărire și responsabilizarea micii comunități.


Locație:
Loc. Beciu, Com. Vîrteșcoiu
Stacks Image 13186
Stacks Image 13183
Stacks Image 20091
Stacks Image 17402
Stacks Image 17405
Stacks Image 17408
Stacks Image 17414
Stacks Image 17411