F L T V 1

Programe Actuale

Stacks Image 12705
Stacks Image 12702
Stacks Image 12710
Stacks Image 12707
Stacks Image 12715
Stacks Image 12712
Stacks Image 12720
Stacks Image 12717
Stacks Image 12725
Stacks Image 12722

Cuptorul Bavarez

2013 - 2014

Scopul proiectului

Înființarea unui sistem unitar de economie socială, bazat pe o linie de panificație cu punct de desfacere, prin crearea și consolidarea la nivel județean a brandului -Cuptorul Bavarez-, cu menținerea unui raport bun calitate-preț, producție eficientă ca și cost, sub prețul pieții, plasându-ne mai aproape de beneficiarii țintă din comuna Vîrteșcoiu ca distanță, cost și calitate.

Producem și vindem diferite produse de panificație de tipul pâine, chifle, cornuri, cu un bun raport calitate preț, sub sigla „Cuptorul Bavarez”, către familiie și instituțiile/organizațiile din zona Vîrteșcoiu, județul Vrancea, zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică. Produsele de panificație/patiserie se vând ambalate și/sau neambalate. Transportul se realizează cu autoturism autorizat, produsele fiind puse în recipiente speciale sau lăzi de PVC.

Linia de panificație poartă denumirea „Cuptorul Bavarez” deoarece se dezvoltă pe lângă Locuința protejată pentru persoane vârstnice „Casa Bavareză” în localitatea Vîrteșcoiu, Vrancea, așezământ ridicat cu suportul financiar al Casei de Bavaria, Germania. În prezent, locuința adăpostește un numar de 25 de persoane vârstnice fără adăpost, în dificultate, rezidente permanent. În plus, Casa de Bavaria finanțează începand cu anul 2013, construcția și înființarea unui al doilea așezământ „Casa Bavareză II”, în imediata apropiere a celui existent, cu aceeași destinație socială.

Cea mai importantă motivație socială în spatele aceste idei de afacere este reprezentată de necesitatea de a sprijini activitatea locuinței protejate existente, prin acoperirea nevoii zilnice de pâine, care variază între 25 și 35 de pâini zilnic, ceea ce reprezintă un cost destul de ridicat pe luna. Acest cost se va dubla ca urmare a deschiderii și dării în funcțiune, în anul 2014, a locuinței protejate Casa Bavareză II. Ideea de afacere socială va permite organizației să acopere o nevoie socială reală, stringentă.


Producerea pâinii și a altor produse din pâine, în regie proprie va determina:
- scăderea costurilor pentru organizație, pentru hrana beneficiarilor locuinței „Casa Bavareză”;
- utilizarea liniei de panificație proprie ca formă de economie socială generatoare de venituri nerestricționate, prin vinderea anumitelor sortimente de produse de panificație către instituțiile din zonă. Astfel, prin linia de panificație, va produce și vinde produse special gândite pentru a atinge anumite grupuri țină locale (spre exemplu: cornuri calde către cei 274 elevi din Școala Coordonatoare Vîrteșcoiu, chifle , sandvișuri către autoritățile locale, fermele viticole din zonă, pentru muncitorii sezonieri și permanenți)


Stacks Image 13207
Stacks Image 13204
Stacks Image 20083
Stacks Image 17334
Stacks Image 17337
Stacks Image 17340
Stacks Image 17346
Stacks Image 17343