F L T V 1
Strategie
Viziunea Filialei
  • O filiala ce functioneaza bine, care se adapteaza la schimbarile din mediu inconjurator si care are rol conducator in sectorul umanitar;
  • O gestionare eficienta a resurselor, fondurilor si a patrimoniului, conditie importanta a optimizarii activitatilor specifice organizatiei;

Obiectiv General

Dezvoltarea capacitatii institutionale prin elaborarea unor programe adaptate la vulnerabilitatea locala, pe domenii de interventie in care Filiala poate contribui intr-o mare masura.

Obiective Specifice pe Termen Mediu și Lung

Obiectiv general
Dezvoltarea capacitatii institutionale prin elaborarea unor programe adaptate la vulnerabilitatea locala, pe domenii de interventie in care Filiala poate contribui intr-o mare masura.

Obiective Specifice pe Termen Mediu și Lung
A. Mentinerea directiilor de actiune strategica prin programe traditionale
Directia strategica 1 : Domeniu prioritar de interventie Pregatirea interventiei in caz de dezastre şi conflicte armate, primul ajutor
Obiectiv operational: crearea si dezvoltarea unor mecanisme eficiente pentru interventii in caz de dezastre si conflict armat;
Directia strategica 2 : Domeniu prioritar de interventie Pregatirea surorilor voluntare de Cruce Rosie
Obiectiv operational: pregatirea surorilor voluntare de Cruce Rosie si implicarea lor in activitatile specifice ale Filialei, in conformitate cu Codul etic pentru Surorile de Cruce Rosie;
Directia strategica 3 : Domeniu prioritar de interventie Informare si difuzare a DIU
Obiectiv operational: promovarea misiunii si activitatilor Filialei, a Principiilor Fundamentale si a valorilor umanitare ale Miscarii Intrenationale de Cruce Rosie.

B. Dezvoltarea directiilor de actiune strategica prin programe actuale
Directia strategica 1 : Domeniu prioritar de interventie social
Obiectiv operational: dezvoltare a serviciilor sociale, umanitare de asistenta sociala.
Directia strategica 2 : Domeniu prioritar de interventie Sanatate
Obiectiv operationale: dezvoltarea programelor de sanatate si cele privind asistenta persoanelor in comunitate.
Directia strategica 3 : Domeniu prioritar de interventie Educatie si Formare
Obiectiv operational: dezvoltarea programelor de educatie si formare, autorizarea ca furnizor de programe de formare profesionala
Directia strategica 4 : Domeniu prioritar de interventie Economie sociala
Obiectiv operational dezvoltarea unor forme de afaceri sociale pentru a obtine surse stabile de venituri nerestrictionate, necesare pentru sprijini organizatia, in realizarea misiunii ei umanitare si sociale, de a veni in sprijinul celor mai vulnerabile persoane.
Directia strategica 5 : Domeniu prioritar de interventie Tineret si voluntariat
Obiectiv operational: dezvoltarea si specializarea structurii de tineret si voluntariat construita in ultimii ani.
Strategie
Misiunea Filialei

Crucea Rosie asista persoanele vulnerabile in situatii de dezastre si de criza. Prin programele si activitatile sale in beneficiul societatii, contribuie la prevenirea si alinarea suferintei sub toate formele, protejeaza sanatatea si viata, promoveaza respectul fata de demnitatea umana, fara nicio discriminare bazata pe nationalitate, rasa, sex, religie, varsta, apartenenta sociala sau politica.
Principiile fundamentale ale Miscării Internationale de Cruce Rosie si Semilună Rosie sunt:
umanitate; impartialitate; neutralitate; independentă; voluntariat; unitate; universalitate.

Stacks Image 13688
Stacks Image 13685
Stacks Image 19947
Stacks Image 16178
Stacks Image 16181
Stacks Image 16184
Stacks Image 16190
Stacks Image 16187